Тропарь Крещению Господню

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:

Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́, возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,

и Дух в ви́де голуби́не, изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние.

Явле́йся Христе́ Бо́же, и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 

2022 год

2021 год

2020 год